(1)
Henriques, M. Os Supratalare. Acta Med Port 2018, 31, 280-280.