[1]
D. Guerreiro, M. J. Borrego, L. da C. Teles, and M. D. Catry, “ Is screening necessary?”., Acta Med Port, vol. 9, no. 4-6, pp. 151–6, Jun. 1996.