[1]
F. Fonseca, “Myxedema coma”., Acta Med Port, vol. 5, no. 11, pp. 613–5, Dec. 1992.