[1]
A. Vaz-Carneiro and J. Costa, “12: CD010216”., Acta Med Port, vol. 28, no. 2, pp. 145–147, May 2015.