[1]
C. Araújo, J. P. Marques, P. Gonçalves, A. Colaço, R. Rodrigues, and L. M. Graça, “B-Lynch suture in post partum hemorrhage”., Acta Med Port, vol. 20, no. 4, pp. 381–4, Nov. 2007.