[1]
P. Conde, A. Alegria, and A. Moniz, “Factor XI deficiency”., Acta Med Port, vol. 20, no. 4, pp. 375–80, Nov. 2007.