[1]
M. Henriques, “Os Supratalare”, Acta Med Port, vol. 31, no. 5, pp. 280–280, May 2018.